خانه / Uncategorized / آغاز بکار قطار مسافری پنج ستاره در مسیر زنجان – مشهد

آغاز بکار قطار مسافری پنج ستاره در مسیر زنجان – مشهدبه گزارش ایرنا، مدیر کل راه آهن منطقه شمالغرب کشور عصر سه شنبه در مراسم راه اندازی این قطار گفت: بر اساس برنامه ریزی های انجام شده افزایش کیفیت ارائه خدمات به مسافران ریلی در این منطقه از راه آهن کشور مهمترین هدف از راه اندازی قطار پنج ستاره فدک است.
علی خدایی اظهارکرد: راه آهن منطقه شمالغرب کشور چهارمین منطقه در راه اندازی قطار پنج ستاره فدک است که قبل از این نوع قطارها در مسیرهای ریلی شیراز – مشهد ، قم – مشهد و تهران – مشهد راه اندازی شده است.
وی اظهارکرد: طی چند روز آینده قطار دیکری به مشهد – تهران و برعکس اضافه خواهد شد.

** زنجان در مسیر توسعه ریلی قرار دارد
معاون عمرانی استاندار زنجان در ادامه این مراسم گفت: این استان در مسیر ریلی در آستانه توسعه قرار دارد و پروژه 2 خطه کردن راه آهن تهران – زنجان که مصوب سال 82 بود از سال 95 کلنگ زنی شده و هم اکنون این پروژه با 50 درصد پیشرفت فیزیکی در دست ساخن قراردارد.
جواد رحمتی تاکید کرد: با این روند فعال در اجرا امید می رود بهار سال 97 این پروژه به بهره برداری برسد.
وی افزود: بهره برداری از قطار پنج ستاره زنجان – مشهد در راه آهن منطقه شمالغرب کشور تازگی دارد اما در دنیا از این نوع قطارها استفاده می شود.
معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: هرچه امکانات ریلی مطلوبی برای دریافت کنندگان از این خدمات فراهم کنیم به لحاظ استانداردهای رایج دنیا کم است.
رحمتی اظهارکرد: امید می رود با 2 خطه کردن راه آهن زنجان – تهران امکان افزایش سرعت قطار به لحاظ کمی و کیفی داشته باشیم و در آینده ای نزدیک امکانات ریلی در استان زنجان تکمیل شود.
وی یادآورشد: از این پتانسیل ریلی در کشور آنگونه که باید و شاید در حد انتظارات بهره برداری نشده و فاصله زیادی با استانداردهای دنیا داریم.
رحمتی بر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در بخش ریلی تاکید کرد و یادآورشد: باید زمینه لازم برای حضور بخش خصوصی در سایر بخش های ریلی فراهم شود.
به گزارش ایرنا، راه آهن منطقه شمالغرب کشور مسافران مسیرهای قزوین، تاکستان، ابهر، خرمدره، زنجان، میانه، هشترود، خداجو، مراغه، ملکان، بناب، میاندوآب و مهاباد را پوشش می دهد.
این اداره کل 601 کیلومتر خطوط اصلی و 126 / 135 کیلومتر خطوط فرعی دارد.
با بهره برداری از مسیر ریلی قزوین – رشت این مسیر نیز به خطوط ریلی اصلی راه آهن منطقه شمالغرب کشور اضافه خواهد شد.
راه آهن منطقه شمالغرب کشور از تقسیمات کشوری جغرافیایی تبعیت نمی کند و راه آهن این منطقه در حوزه کاری و شبکه ریلی با حداقل 6 استان در ارتباط است.
7325/8068
خبرنگار: حدیث ابوالحسنی** انتشار دهنده: اسماعیل جهانبخشانتهای پیام /*


درباره gohari