خانه / Uncategorized / اتحادیه جهانی فرودگاه ها دوره مدیریت اپرون در ایران برگزار می کند

اتحادیه جهانی فرودگاه ها دوره مدیریت اپرون در ایران برگزار می کندبه گزارش بامداد دوشنبه ایرنا از شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)، عضو هیئت مدیره و سرپرست معاونت امور فرودگاهی افزود: دوره مدیریت اپرون یکی از دوره های حرفه ای بین المللی ارائه شده توسط ACI است که طی پنج روز و به مدت 40 ساعت توسط اساتید برجسته بین المللی تدریس می شود.
وی هدف از برگزاری این دوره آموزشی را طراحی استراتژی و دستورالعملهای ایجاد یک واحد مدیریت اپرون، چگونگی اجرای این استراتژی و دستورالعملها، استفاده از تجربیات مختص هر فرودگاه در اجرای مدیریت اپرون، چگونگی آدیت کاربران اپرون و تهیه یک طرح جهت تغییر وضعیت کنونی اپرون مطابق با نیازهای آینده اعلام کرد.
شبد**1953**9122 **تنظیم کننده:مرتضی شحنه**انتشار دهنده: مهدی نعمتیانتهای پیام /*


درباره gohari