خانه / Uncategorized / بهره برداری از یک طرح برق رسانی در مناطق عشایری مانه وسملقان

بهره برداری از یک طرح برق رسانی در مناطق عشایری مانه وسملقانمهندس محسن حاتمی روز پنجشنبه در حاشیه بهره برداری از این طرح به خبرنگار ایرنا اظهار کرد: برق رسانی به این روستا در راستای حمایت از تولید و ایجاد اشتغال و اکوتوریسم با توجه به شعار امسال ‘اقتصاد مقاومتی -تولید و اشتغال’ انجام شد.
وی کل اعتبار هزینه شده را 884 میلیون ریال دانست و گفت: این طرح با حجم شبکه فشار متوسط یک هزار و 546 متر و فشار ضعیف یک هزار و 108 متر اجرا شده است.
شهرستان 110هزار نفری مانه وسملقان بیش از 34 هزار مشترک برق دارد بخشی از جمعیت این شهرستان در مناطق عشایر اسکان یافته اند.
7183/ 6042 خبرنگار:مرضیه اردکام***انتشاردهنده:سید حسین قدسیانتهای پیام /*


درباره gohari