خانه / Uncategorized / تشکیل 5 گروه توسعه در روستاهای پایلوت پروژه منارید خراسان شمالی

تشکیل 5 گروه توسعه در روستاهای پایلوت پروژه منارید خراسان شمالیمحمد فرامرز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا این گروه ها را در روستاهای سرداب، قلهک، تفتازان، بربر قلعه، تازه قلعه و قتلیش عنوان و اظهار کرد: گروه های برنامه ریزی و توسعه متشکل از سرگروه های اعضای خرد می باشد که دارای 82 گروه و 882 نفر می باشد.
وی گفت: گروه برنامه ریزی و توسعه روستا یک نهاد مسئول و آگاه است که می داند همیاری و کمک به یکدیگر راه حل بسیاری از مشکلات از جمله رفع نیازهای مالی و استفاده از تسهیلات موجود در جامعه و کمک به اشتغال یا توسعه کسب و کار با توجه به مدیریت پایدار منابع آب و خاک است.
فرامرز با اشاره به دوره های آموزشی برگزار شده در روستاهای پایلوت پروژه افزود: ظرفیت سازی و توانمندسازی جوامع محلی، آموزش حسابداری، پروژه نویسی و آموزشی- معیشتی برای 17 هزار و 980 نفر ساعت انجام شد.
براساس مصوبه شورای برنامه ریزی و توسعه، حوزه آبخیز سد شیرین دره با مساحتی بالغ بر 160 هزار هکتار و جمعیت 20 هزار نفر که در محدوده پروژه 8 روستا با جمعیت حدود 6 هزار نفر و 30 درصد از کل جمعیت حوزه و مساحتی برابر با 37 هزار هکتار معادل 24 درصد به عنوان عرصه اجرایی پروژه منارید خراسان شمالی انتخاب شد.
طرح بین المللی منارید(MENARID) در چارچوب برنامه توسعه پایدار و یکپارچه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، در هفت کشور اردن، الجزایر، ایران، تونس، مراکش، مصر و یمن اجرا می شود.
7186/ 6042
خبرنگار: فاطمه مقدسی باجگیران** انتشار دهنده: سیدحسین قدسیانتهای پیام /*


درباره gohari