خانه / Uncategorized / خروج 350 واگن فرسوده از شبکه ریلی راه آهن کشور

خروج 350 واگن فرسوده از شبکه ریلی راه آهن کشوربه گزارش ایرنا ، علی کاظمی منش روز سه شنبه در مراسم راه اندازی قطار پنج ستاره فدک زنجان – مشهد افزود: با این اقدام شاهد ورود خدمات مهم و قطارهای جدیدی در بخش ریلی هستیم و سیاست اصلی راه اهن ارائه خدمات باری و مسافری است.
وی با بیان اینکه افزایش رضایتمندی مسافران از قطارها در گرو ارتقا خدمات است، یادآورشد: در حال حاضر 22 استان کشور به شبکه ریلی متصل هستند.
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن جمهوری اسلامی گفت: با راه اندازی قطار پنح ستاره در مسیر زنجان به مشهد و برعکس هشت استان کشور از مزایای این قطارها بهره مند می شوند.
کاظمی منش خاطرنشان کرد: قبل از این قطارهای پنج ستاره در مسیرهای شیراز – مشهذ، قم – مشهد، تهران – مشهد راه اندازی شده بود که مسیر همه این قطارهای مسافری به سمت مکان زیارتی است.
وی ادامه داد: طی یک ماه گذشته قطار با کیفیت پایین از مسیر زنجان – تهران و برعکس از خط ریلی خارج و قطار جدید ایرباس جایگزین آن شد.
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن جمهوری اسلامی گفت: سرعت قطارها سال گذشته به 140 کیلومتر افزایش یافت راه آهن به زودی قطارهای 200 کیلومتر و پرسرعت را راه اندازی می کند.
کاظمی منش از راه اندازی قطارهای گردشگری خبرداد و افزود: کاربرد ریل به جز بار و مسافر ایجاد این نوع قطارهاست چرا که رویکرد راه آهن نسبت به گذشته تغییر پیدا کرده و در حوزه گردشگری خود را نشان داده است.
وی یادآورشد: دفاتر خدمات مسافربری می توانند خط ثابت گردشگری بین تهران و زنجان ایجاد کنند که نمونه ای از آن بین تهران و شمال برقرار است.
مدیرکل برنامه ریزی و نظارت بر خدمات مسافری راه آهن جمهوری اسلامی گفت: در برنامه ششم توسعه بندهایی توسط مجلس برای توسعه راه آهن تصویب شده است.
کاظمی منش خاطرنشان کرد: هرکسی در راه آهن سرمایه گذاری کند از همه مزایای گردشگری بهره مند می شود و برای انگیزه به سرمایه گذار برتی سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته از معافیت های این بخش بهره مند می شود.
وی اظهارکرد: طی هفته آینده شاهد راه اندازی قطار قم به تهران هستیم که امید می رود این قطار را در مسیر ریلی زنجان – قم نیز راه اندازی کنیم.
به گزارش ایرنا، راه آهن منطقه شمالغرب کشور مسافران مسیرهای قزوین، تاکستان، ابهر، خرمدره، زنجان، میانه، هشترود، خداجو، مراغه، ملکان، بناب، میاندوآب و مهاباد را پوشش می دهد.
این اداره کل 601 کیلومتر خطوط اصلی و 126 / 135 کیلومتر خطوط فرعی دارد.
با بهره برداری از مسیر ریلی قزوین – رشت این مسیر نیز به خطوط ریلی اصلی راه آهن منطقه شمالغرب کشور اضافه خواهد شد.
راه آهن منطقه شمالغرب کشور از تقسیمات کشوری جغرافیایی تبعیت نمی کند و راه آهن این منطقه در حوزه کاری و شبکه ریلی با حداقل 6 استان در ارتباط است.
7325/8068
خبرنگار: حدیث ابوالحسنی** انتشار دهنده: اسماعیل جهانبخشانتهای پیام /*


درباره gohari