خانه / Uncategorized / ربیعی: مخالف هرگونه کار کودکان هستیم/آنها باید رویای کودکی خود را تحقق بخشند

ربیعی: مخالف هرگونه کار کودکان هستیم/آنها باید رویای کودکی خود را تحقق بخشند«علی ربیعی» یکشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه برنامه ما حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان است و این برنامه را با جدیت پیگیری می کنیم، افزود: در هفته آتی جلسه ای را با قوه قضاییه، وزارتخانه های دادگستری و کشور، سازمان بهزیستی، شهرداری تهران، نیروی انتظامی و تعدادی از سازمان های مردم نهاد (NGO) فعال در این زمینه تشکیل خواهیم داد و این موضوع پیگیری می شود.
وی با یادآوری اینکه کودکانی که در شهر به کار گرفته می شوند، چند دسته می باشند، تصریح کرد: یک دسته از این کودکان فاقد پدر و مادر مشخص هستند و متاسفانه مورد سوء استفاده قرار می گیرند، دسته دیگری نیز از این کودکان هستند که باوجودی که دارای خانواده بوده اما آنها هم متاسفانه با اجبار از تحصیل محروم و به کار خیابانی مشغول می شوند و در نهایت دسته ای دیگر نیز وجود دارند که آنها اتباع خارجی بوده و ماهیت مشخصی ندارند.
ربیعی تاکید کرد: به هر حال با هرگونه کار کودک و برخورد قهری و سلبی با کودکان مخالفیم و به همین دلیل برنامه ما حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین با تاکید براینکه افرادی که به طور سازمان یافته کودکان را به کار می گیرند حتما به مراجع قضایی معرفی خواهند شد، افزود:ساماندهی این کودکان جز برنامه های اصلی ما است بطوریکه آن دسته از این کودکان که خانواده مشخصی ندارند در مراکز ما نگهداری خواهند شد، اما افراد دیگری که دارای خانواده هستند پس از اخطار به خانواده آنها و مددکاری؛ اگر باز هم از سوی خانواده هایشان به خیابان فرستاده شوند سعی می شود تا با کمک وزارت دادگستری و قوه قضائیه آنها را نیز برای مدتی تحت نظر مراکز بهزیستی قرار دهیم.
ربیعی ادامه داد: اما درخصوص افراد بزرگسالی که در خیابان ها و چهارراه ها کار می کنند هم به دنبال آن هستیم تا با کمک شهرداری تهران طرحی را به پیش بریم که این افراد نیز در قالب تعاونی ها سامان داده شوند.بنا داریم این افراد با لباس و برنامه مشخص به کار گرفته شوند و به صورت هدفمند به فعالیت بپردازند.
وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در پایان با بیان اینکه خوشبختانه همکاری خوبی در این زمینه بین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، شورای شهر و شهرداری تهران صورت گرفته است، افزود: ما به همراه شهردار تهران به دنبال این هستیم که با الگو سازی پایتخت، تمامی این طرح ها را به تمامی کشور تعمیم دهیم.
شبد**1953** 1010
**خبرنگار:مرتضی شحنه**انتشار دهنده:حسن معظمیانتهای پیام /*


درباره gohari