خانه / Uncategorized / سازمان خصوصی سازی به اتهامات ایراد شده پیرامون واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه پاسخ داد

سازمان خصوصی سازی به اتهامات ایراد شده پیرامون واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه پاسخ دادبه گزارش پنجشنبه شب ایرنا به نقل از سازمان خصوصی سازی، در متن این بیانیه آمده است: اخیرا در اظهار نظر دو نفر از نمایندگان استان کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی، نسبت تبانی به سازمان خصوصی سازی زده شده است و همچنین عبارت های مبهم دریافت رشوه و … در امر واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه مطرح گردیده است.
این سازمان برای پرهیز از تداوم این قبیل تنش ها تاکنون خویشتن داری بخرج داده است، لکن به دلیل ادامه انتساب تهمت های ناروا به سازمان خصوصی سازی وظیفه خود می داند که علیه کسانی که نسبت ناروا و تهمت به خدمتگزاران صدیق و فداکار در عرصه اجرای سیاست های کلی اجرای اصل 44 وارد می کنند، شکایت کیفری مطرح کند.
این سازمان با قاطعیت اعلام می دارد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه همچون سایر واگذاری های سازمان خصوصی سازی، کاملا قانونی و بدون هیچگونه خطا و اشتباه و در نهایت سلامت و پاکی واگذار شده است و کسانی که بخواهند با آلوده نشان دادن این فضا، مانع اجرای سیاست های ابلاغی و قانون اجرای این سیاست ها بشوند، اولا به محاکم معرفی می شوند و ثانیا در صورت نیاز از پشت پرده ارتباط های آنان با برخی از افراد ذینفع که توفیقی در مزایده های شفاف سازمان پیدا نکرده اند و با لجن پراکنی سعی در بهم زدن مزایده های قانونی می نمایند، خبررسانی کند.
همچنین به خبرگزاری ها و رسانه ها نیز که دست به انتشار این اتهام های ناروا می زنند نیز توجه داده می شود که این نسبت های ناروا قابلیت تعقیب کیفری دارد و لذا از نشر این تهمت ها جدا خودداری کنند.
شبد**1953**1379 **
تنظیم کننده: مرتضی شحنه** انتشار دهنده: هادی افتخاریانتهای پیام /*


درباره gohari