خانه / Uncategorized / صرفه جویی 50 میلیون متر مکعبی در مصرف منابع آبی خراسان جنوبی

صرفه جویی 50 میلیون متر مکعبی در مصرف منابع آبی خراسان جنوبیسید ابوالحسن میر جلیلی، روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا، افزود: بر اساس بررسی های به عمل آمده بیلان آبی در 3 سال گذشته 185 میلیون متر مکعب بوده و این میزان هم اکنون به 137 میلیون متر مکعب رسیده که نشان از مدیریت درست منابع آبی است.
وی ادامه داد: نصب کنتور های هوشمند، روش های آبیاری نوین و مشارکت مردم در مدیریت منابع آب استان باعث شده است که با وجود بارندگی های کم جلوی اضافه برداشت آب گرفته شود.
وی با بیان اینکه خشکسالی های مستمر نفوذ پذیری خاک را از بین برده است، اظهار کرد: این امر باعث شده که با وجود بارندگی هم کمترین میزان آب به سفره های آب زیر زمینی وارد شود که اگر مدیریت منابع آب را در اولویت قرار ندهیم به زودی با مشکل های زیادی روبه رو خواهیم شد.

** فرونشست/ حادترین مرحله خشکسالی
میر جلیلی با اشاره به اینکه فرونشست زمین حادترین مرحله خشکسالی است، افزود: متاسفانه در دشت های سرایان، قاین و فردوس با نمونه هایی از این قبیل روبه رو هستیم.
وی تصریح کرد: فرونشست زمین به تدریج سفره های آب زیر زمینی را از بین می برد به طوری که بارندگی ها هم مثمر ثمر نخواهد بود اما با اقدام هایی که در چند سال گذشته در بحث مدیریت منابع آبی استان انجام شده است امیدواریم بتوانیم با این بحران به خوبی مقابله کنیم.
وی در ادامه با توجه به اینکه شغل اغلب مردم خراسان جنوبی کشاورزی و دامداری است خواستار صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آبی شد.

** فرونشست زمین، پیام نابودی سفره آب زیر زمینی
مدیر عامل شرکت سهامی آب منطقه ای خراسان جنوبی، قبلا در این ارتباط به خبرنگار ایرنا، گفته بود: فرونشست زمین پیام نابودی سفره آب زیرزمینی و وقوع زلزله ای خاموش را به همراه دارد، که در صورت تداوم، این زلزله تا نابودی سفره آب زیرزمینی و ممات منطقه به کار خود ادامه خواهد داد.
حسین امامی، ادامه داد: برداشت بی رویه آب زیرزمینی درسال های گذشته و خشکسالی های پیاپی منجر به افت شدید سطح آب زیرزمینی شد که اعمال سربار ناشی از این افت منجر به فرونشست دشت های استان شده است.
به گزارش ایرنا، وی اضافه کرد: تبعات ناشی از این امر در قالب بروز درز و شکاف در برخی از دشت های استان و به خصوص در دشت های سرایان و فردوس نمود بیشتری پیدا کرده است.
وی تصریح کرد: این شرکت در ارتباط با طرح تعادل بخشی برای جلوگیری از اضافه برداشت چاه های مجاز نسبت به استقرار و تقویت گروه های گشت و بازرسی منابع آب استان، برگزاری مستمر جلسات اطلاع رسانی و فرهنگ سازی، تجهیز همه چاه های کشاورزی به کنتورهای حجمی و هوشمند برای کنترل میزان برداشت آب زیرزمینی اقدام و به موازات آن نیز اقدامات لازم در خصوص انجام مطالعات تعیین سقف کف شکنی در دشت های بیرجند، سرایان و خضری را انجام داده است.
جمعیت خراسان جنوبی در سرشماری آبان ماه سال 95، 769 هزار نفر اعلام شد.
این استان با 151 هزار کیلومتر مربع مساحت پس از سیستان بلوچستان و کرمان سومین استان پهناور کشور است.
سایت ایرنا خراسان جنوبی: www.irna.ir/skhorasan
کانال تلگرام: irnabirjand@
*3215*6054*خبرنگار-محمدرسول ابراهیمی اسفدن* انتشار- مریم پنجابیانتهای پیام /*


درباره gohari