خانه / Uncategorized / طرح جنگلانه در180 هکتار ازمراتع استان بوشهرآغاز شد

طرح جنگلانه در180 هکتار ازمراتع استان بوشهرآغاز شدسهیل مهاجری روز پنجشنبه درگفت وگو با ایرنا افزود:طرح ملی جنگلانه امروز و فردا در شهرستانهای10گانه استان بوشهر اجرا می شود.
وی تصریح کرد: در این طرح بذرهای کنار(CONAR)، بادام کوهی، قیچ، کهور ایرانی وگیاهان دارویی کشت می شود.
مهاجری گفت: اجرای طرح ملی جنگلانه به افزایش عرصه های جنگلی، احیای مراتع، افزایش پوشش گیاهی، جلوگیری از فرسایش خاک و افزایش تولید علوفه کمک می کند.
وی استفاده از مشارکت مردمی برای اجرای پروژه ها، حفاظت و احیای منابع طبیعی، تشریح اهمیت منابع طبیعی برای تشکل های غیردولتی، آموزش نحوه صحیح کاشت درختان و بذرها، ترویج فرهنگ منابع طبیعی، رسانه ای شدن اقدام های احیایی منابع طبیعی، درختکاری اقتصادی بدون آبیاری را از جمله هدفهای اجرای طرح جنگلانه عنوان کرد.
مهاجری با اشاره به فصل مناسب کشت و سبز شدن بذرها با بارشهای مناسب گفت: این طرح یک اقدام ترویجی برای جلب همکاری مردم در جنگلکاری است که به کمک سازمانهای مردم نهاد انجام می شود.
وی تصریح کرد: بذرکاری یکی از روش های ارزان احیای مراتع است که با انتخاب بذر گیاهان بومی منطقه و ایجاد چاله های کوچک چند بذر تیمار شده داخل آن ریخته و این امر به تقویت پوشش گیاهی مرتع کمک می کند.
6047/6045**خبرنگار: موناعیدان*انتشاردهنده: اکبراقبال مجردانتهای پیام /*


درباره gohari