خانه / Uncategorized / عضو شورای شهر بجنورد: شهرداری حدود 900 میلیارد ریال بدهی دارد

عضو شورای شهر بجنورد: شهرداری حدود 900 میلیارد ریال بدهی داردبه گزارش ایرنا سید محسن موسوی یکشنبه شب در نطق پیش از دستور نشست شورای اسلامی شهر بجنورد اظهار کرد: مدیریت های شهرداری بجنورد، مدیریت هزینه ای بوده و شهرداری بجنورد حدود 900 میلیارد ریال بدهی دارد.
وی با بیان اینکه چه کسی پاسخگو است و چرا تدبیری اندیشیده نمی شود افزود: 2 راهبرد شامل کاهش هزینه و مدیریت هزینه در شهرداری بجنورد پیگیری شود و شهرداری و شورای اسلامی شهر به دنبال ایجاد درآمدهای پایدار بویژه در حوزه گردشگری باشد تا بتوان شهر را مدیریت کرد.
وی با تاکید بر اینکه شهرداری باید درآمد پایدار داشته باشد اظهار کرد: بجنورد قابلیت های زیادی دارد که می توان از آن برای توسعه گردشگری و توسعه کسب و کار بهره برد.
عضو شورای اسلامی شهر بجنورد خاطر نشان کرد: اهتمام شورای اسلامی شهر بجنورد باید حل مشکل فقر شهری ، فرهنگ کار ، مشارکت و سرمایه گذاری باشد و پیش بینی های لازم برای تامین نگهداشت و توسعه شهری انجام شود.
شهر بجنورد 200 هزار نفر جمعیت داردانتهای پیام /*


درباره gohari