خانه / Uncategorized / فعالیت ۱۵۰ هزار معلول در مسابقات قهرمانی ملی و بین المللی

فعالیت ۱۵۰ هزار معلول در مسابقات قهرمانی ملی و بین المللی

به گزارش ایسنا، وحید قبادی دانا در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری سازمان بهزیستی و معاونت فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان بیان کرد: جامعه هدف سازمان بهزیستی جامعه متکثری از افراد دارای معلولیت، زنان سرپرست خانوار، فرزندان دارای سرپرست غیر موثر، افراد در معرض آسیبهای اجتماعی است. طبیعتا پرداختن به ورزش به عنوان عامل برای بهبود کیفیت زندگی افراد، ارتقاء سلامت آنها و ایجاد نشاط در حوزه های مختلف موثر است. در حوزه آسیبهای اجتماعی یکی از عوامل مهم و موثر برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی پرداختن به امر ورزش به ویژه ورزش همگانی است. 

وی با اشاره به افراد دارای معلولیت گفت: هدف ما این است که افراد دارای معلولیت زندگی مستقلی را در بستر جامعه و درون خانواده همراه با نقش اجتماعی موثر ایفا کنند. ورزش می تواند عاملی برای اجتماعی شدن این افراد باشد. علاوه بر بحث توانبخشی و توانمندسازی جسمی آنها می تواند امید را در دل آنها برای حرکت رو به آینده فراهم کند.  

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: همچنین برای فرزندان عزیزمان نیز برنامه های مختلفی داشتیم. به طور مثال در جشنواره های ورزشی که برای فرزندان تحت پوشش بهزیستی داشتیم، طی ۱۴ سال اخیر حدود ۱۰ هزار نفر در جشنواره های ورزشی و رقابتی با یکدیگر شرکت داشتند و یا معاونت توانبخشی بهزیستی مسابقات ورزشی را در ایام کرونا به صورت مجازی در سازمان برای جامعه هدف برگزار میکند.

وی اظهار کرد: سال گذشته طرح خوبی را در ارتباط با ورزش افراد دارای معلولیت در روستاها در قالب ورزش همگانی و مشارکتی داشتیم.

قبادی دانا همچنین اعلام کرد: همچنین ما همکاریهای خوبی را نیز با فدراسیونهای ورزشی، فدراسیون ورزش معلول و جانبازان و فدراسیون ورزش های ناشنوایان و نابینایان داشته و داریم. از گذشته نیز این همکاریها در سازمان مستحکم بوده است. با هیاتهای ورزشی استانها، اماکن ورزشی اردوگاهها را در اختیار گذاشتیم و همکاری نزدیکی بین بخشهای مختلف میان بهزیستی و وزارت ورزش بوده است که بتوانیم در تفاهم نامه امروز آن را تقویت کنیم و ارتقا دهیم. 

بنابر اعلام رئیس سازمان بهزیستی کشور، حدود ۱۵۰ هزار نفر از افراد دارای معلولیت در حوزه فعالیتهای ورزشی فعال و در رده های قهرمانی و در مسابقات در سطح کشور، ملی و بین المللی مشارکت دارند.

وی گفت: این ۱۵۰ هزار نفر در بیش از ۵۰ رشته مختلف ورزشی فعال هستند. 

ادامه دارد

درباره gohari